محمود رحمانی
1399/09/30
10:42
#میهن سبز شد کافیه سهامداراش کمی در فروش مثل بقیه بیمه ای ها درنگ کنن صف خرید میشه و جا مونده هست از بقیه بیمه ای ها و قیمت ۶۰۰ با ۱نیم میلیارد سهم...

#میهن سبز شد کافیه سهامداراش کمی در فروش مثل بقیه بیمه ای ها درنگ کنن صف خرید میشه و جا مونده هست از بقیه بیمه ای ها و قیمت ۶۰۰ با ۱نیم میلیارد سهم واقعا ارزونه.


انتهای خبر

0
0