اسمارت بورس
1399/11/08
19:02
🟣 چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ 🟣 🔸 بیشترین افزایش مالکیت حقیقی و حقوقی 🔸 ▫️ بیشترین افزایش مالکیت حقیقی: کی‌بی‌سی، غدشت، شپنا، وهنر، شبریز، رانفور، آسی...

🟣 چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ 🟣🔸 بیشترین افزایش مالکیت حقیقی و حقوقی 🔸▫️ بیشترین افزایش مالکیت حقیقی:


کی‌بی‌سی، غدشت، شپنا، وهنر، شبریز، رانفور، آسیا، حآسا، شکبیر، سرود، تیپیکو، کترام، غزر، ریشمک، سخاش، ساوه، سهگمت، شگل، سفارس، خفناور..
▫️ بیشترین افزایش مالکیت حقوقی:


شستا، خساپا، خودرو، فملی، وپاسار، وبصادر، فولاد، وبملت، شبندر، بپاس، وبهمن، فارس، ثشاهد، ذوب، وپست، غصینو، فخوز، خبهمن، تاپیکو، وامید✔️

انتهای خبر

0
0