سهم گلچین
1401/05/31
10:06
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,430,538 632.02 واحد مثبت ارزش بازار 53,992,077 میلیارد ریال ارزش معاملات 11,309 میلیارد ریال حجم معاملات 2.183 میلیا...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۴۳۰,۵۳۸


۶۳۲.۰۲ واحد مثبت


ارزش بازار ۵۳,۹۹۲,۰۷۷ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۱,۳۰۹ میلیارد ریال


حجم معاملات ۲.۱۸۳ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۸۴۱ واحد منفی


خودرو ۵۱۹ واحد مثبت


فارس ۵۱۸ واحد مثبت


کگل ۴۷۶ واحد منفی


کچاد ۲۵۲ واحد منفی


کالا ۱۸۲ واحد مثبت


شپنا ۱۵۰ واحد منفیانتهای خبر

0
0