بورس پلنر
1399/08/12
09:01
📌مقایسه حاشیه سود خالص متانول‌سازان در بهار و تابستان نشان می‌دهد #شخارک و #شفن با رشد قابل توجه حاشیه سود رو به رو بوده‌اند. #شخارک که فقط فروش ...

📌مقایسه حاشیه سود خالص متانول‌سازان در بهار و تابستان نشان می‌دهد #شخارک و #شفن با رشد قابل توجه حاشیه سود رو به رو بوده‌اند.#شخارک که فقط فروش صادراتی دارد در تابستان افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ فروش متانول داشته و از حدود ۲ میلیون تومان در هر تن به ۳ میلیون تومان در هر تن رسیده است.نرخ‌های متانول #شفن در فروش داخلی و صادراتی افزایشی مشابه شخارک داشته است.اما برای #زاگرس تغییرات نرخ فروش تنها در بخش صادراتی لحاظ شده و از نظر فروش داخلی تغییرات قابل توجهی نداشته است به همین دلیل شاهد افت قابل توجه حاشیه سود این شرکت در مقایسه با فصل بهار هستیم.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0