ایچیموکو و الیوت
1399/11/11
11:01
✔️شرکتها اعلام شده حداکثر تا 20 بهمن پیش بینی سود را به بازار اعلام نمایند.

✔️شرکتها اعلام شده حداکثر تا ۲۰ بهمن پیش بینی سود را به بازار اعلام نمایند.


انتهای خبر

0
0