بولتن اقتصادی
1399/09/19
18:58
طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی آذرماه پنج شنبه ۲۰ آذر ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی آذرماه پنج شنبه ۲۰ آذر ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.


انتهای خبر

0
0