کارگزاری آبان
1399/12/05
09:50
📈خدمات فني و مهندسي با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#تپولا و #رمپنا پر عرضه و #رنيك منفی و متعادل معامله می شود.

📈خدمات فنی و مهندسی با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#تپولا و #رمپنا پر عرضه و #رنیک منفی و متعادل معامله می شود.


انتهای خبر

0
0