بتاسهم
1399/08/12
18:37
#حبندر نتایج برگزاری مناقصه شرح موضوع مناقصه : استفاده از خدمات یک فروند یدکش عملیاتی آتش خوار از نوع ASD به صورت ۲۴ ساعته جهت عملیات در جزیره خار...

#حبندر نتایج برگزاری مناقصه


شرح موضوع مناقصه : استفاده از خدمات یک فروند یدکش عملیاتی آتش خوار از نوع ASD به صورت ۲۴ ساعته جهت عملیات در جزیره خارک، بندر ماهشهر، عسلویه و سایر بنادر خلیج فارس و دریای عمان و دریای آزاد


مبلغ مورد توافق: ۹۲۵،۹۵۹ میلیون ریالانتهای خبر

0
0