سهام سودآور
1401/06/02
18:19
✅ مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی #دعبید از محل سود انباشته صادر شد. ✅ مجوز افزایش سرمایه 26 درصدی #وآفری از محل سود انباشته صادر شد. ✅افزایش سرمای...

✅ مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #دعبید از محل سود انباشته صادر شد.✅ مجوز افزایش سرمایه ۲۶ درصدی #وآفری از محل سود انباشته صادر شد.✅افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی #حتوکا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت .

انتهای خبر

0
0