تحلیل کاربردی هلالات
1401/06/01
11:55
#هرمز ارزش بازار : 28 همت قیمت هر سهم: 11200 ريال میانگین حجم ماهانه معاملات: 2.7میلیون سهم سهامدار عمده: فولاد مبارکه سهامداران کمتر از یک درصد:...

#هرمزارزش بازار : ۲۸ همت


قیمت هر سهم: ۱۱۲۰۰ ریال


میانگین حجم ماهانه معاملات: ۲.۷میلیون سهم


سهامدار عمده: فولاد مبارکه


سهامداران کمتر از یک درصد: ۵٪محصولات اصلی: اسلب فولادیخوراک اصلی: گندلهسهم مواد اولیه از بهای تمام شده: ۷۰٪نسبت P.ettm با گزارش بهار: ۳.۷ نسبت p.efw با مفروضیات میانه: ۵ . ۹*فرض اصلی اسلب ۱۳۰میلیون ریالی برای میانگین ۹ ماه تیر الی اسفند است.

انتهای خبر

0
0