پایگاه خبری انتخاب
1399/09/23
08:31
میدل ایست آی: 🔹چرا ترکیه بعد از ۱۰۰ سال دوباره به قره باغ بازگشت؟ 🔹 علی اف تا ده سال پیش مقامات ترکیه را خائن و دروغگو می خواند؛ چه شد که اوضاع تغ...

میدل ایست آی:


🔹چرا ترکیه بعد از ۱۰۰ سال دوباره به قره باغ بازگشت؟🔹 علی اف تا ده سال پیش مقامات ترکیه را خاین و دروغگو می خواند؛ چه شد که اوضاع تغییر کرد؟ / انتخابجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲TPO


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0