نوآوران امین
1399/09/30
19:38
پتروشیمی داراب(#شاراب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅افزایش 18 درصدی سود خالص 6 ماهه 1399 ...

پتروشیمی داراب(#شاراب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅افزایش ۱۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0