بتاسهم
1401/06/02
22:07
لاستيک بارز کردستان از زیر مجموعه های #پکرمان در 6ماهه 318 میلیارد ریال سود خالص داشته است

لاستیک بارز کردستان از زیر مجموعه های #پکرمان در ۶ماهه ۳۱۸ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0