نوآوران امین
1401/02/24
15:44
شهد ایران(#غشهد) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 114 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره م...

شهد ایران(#غشهد)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸۳,۱۹۸ میلیون ریال به مبلغ ۸۱۹,۲۶۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۳۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0