کدال۳۶۰
1401/06/01
11:59
#بیوتیک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 40,360 می...

#بیوتیک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۴۰,۳۶۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۶٪ کاهش داشته است.▪️«بیوتیک» با سرمایه ثبت شده ۷۰۲,۹۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۸۴,۴۰۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۱:۵۹:۵۶ (۹۲۷۷۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0