آواتحلیل
1399/09/05
15:08
#بررسی_گزارش_کدال #خراسان ✅ پتروشیمی خراسان در آبان ماه 261 میلیارد تومان فروش داشته است که بیشتر ین فروش شرکت در چند ماه گذشته بوده است.فروش شرک...

#بررسی_گزارش_کدال #خراسان✅ پتروشیمی خراسان در آبان ماه ۲۶۱ میلیارد تومان فروش داشته است که بیشتر ین فروش شرکت در چند ماه گذشته بوده است.فروش شرکت نسبت به ماه گذشته ۲۳ درصد رشد داشته است.مجموع فروش شرکت ۸ ماه از سال ۹۹، ۱۱۹۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،۳۰ درصد رشد داشته است.✅شرکت در آبان ماه نزدیک به ۴۵ هزار تن اوره به فروش رسانده است مه نسبت به ماه قبل ،۱۲ درصد رشد داشته است.در مجموع ۸ ماه ، شرکت ۲۹۴ هزار تن اوره به فروش رسانده است که نسبت به دوره مشابه ۱۴ درصد کاهش داشته است که افت عمدتا ناشی از اورهال شرکت در سال ۹۹ بوده است.✅نرخ فروش اوره صادراتی ۵۱۹۰ تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به ماه قبل۱۳ درصد رشد داشته است. نرخ فروش کریستال ملامین شرکت نیز نسبت به ماه قبل،۱۰ درصد رشد داشته است.📉 قیمت سهم ۷۰۰۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته است...


.انتهای خبر

0
0