بولتن اقتصادی
1399/11/14
14:05
توییت مهدی رباطی: در شرایط فعلی بازگشت پیش بینی EPS تنها سبب سردرگمی بازار، فساد و زد و بند پشت پرده خواهد شد. 🔸 اگر قرار است این موضوع عملیاتی ش...

توییت مهدی رباطی:در شرایط فعلی بازگشت پیش بینی EPS تنها سبب سردرگمی بازار، فساد و زد و بند پشت پرده خواهد شد.


🔸 اگر قرار است این موضوع عملیاتی شود وجود ابزارهای نظارتی دقیق و درج نظر حسابرس بر روی اعداد اعلامی ضروری است.انتهای خبر

0
0