بورس۲۴
1400/10/19
12:45
«شلیا» از هزینه های مصرف انرژی گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مواد ویژه لیا جزئیات هزینه های انرژی مصرفی خود را منتشر کرد. این شرکت بیان نمود تا پایان سال مالی ۱۴۰۰حدود ۵۶۰ هزار متر مکعب گاز سوخت، ۴ هزار لیتر گازوئیل و ۲ میلیون مگاوات ساعت برق و ۸ هزار متر مکعب آب مصرف خواهد نمود. پیش بینی مقدار مصرف گاز سوخت ،گازوئیل ، برق و آب در سال ۱۴۰۱ منتشر نمود.

انتهای خبر

0
0