اسمارت بورس
1399/12/04
19:15
#وپارس بانک پارسیان گزارش فعالیت ماهانه ♦️تسهیلات اعطایی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ حدود ۳.۹۳ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بوده است. ♦️ درآ...

#وپارس


بانک پارسیان


گزارش فعالیت ماهانه♦️تسهیلات اعطایی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ حدود ۳.۹۳ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بوده است.♦️ درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱,۵۱۷,۵۰۷ میلیون ریال بوده که ۱۶.۲۴ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.♦️سپرده های جذب شده طی بهمن ماه ۱۳۹۹ حدود ۸.۶۵ درصد بیشتر از سپرده های تسویه شده طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بوده است.♦️سود سپرده های سرمایه گذاری تحقق یافته (هزینه) طی بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳,۹۰۰,۲۰۹ میلیون ریال بوده که ۶.۴۰ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه گذاری طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.♦️ حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری) طی دوره بهمن ماه ۱۳۹۹ منفی و برابر با ۲۰.۶۹ درصد بوده. این درحالیست که متوسط این شاخص طی ۱۰ ماه گذشته برابر با .۳۱.۸۴ بوده است.♌️انتهای خبر

0
0