اقتصاد نیوز
1399/08/12
18:45
🔴اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی ▫️اقتصادنیوز :‌پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» ت...

🔴اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی▫️اقتصادنیوز :‌پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.▫️خبر کامل را در #اقتصادنیوز بخوانید👇


https://bit.ly/۳۸۵DyQS@Eghtesadnews_comانتهای خبر

0
0