مهدی افضلیان
1399/09/18
08:48
#ورود_خروج_نقدینگی اگر به این نمودار نگاه کنید به این نتیجه میرسید که از زمان افزایش ارزش معاملات شاهد ورود و خروج روزانه پول به صورت یک در میان ه...

#ورود_خروج_نقدینگیاگر به این نمودار نگاه کنید به این نتیجه میرسید که از زمان افزایش ارزش معاملات شاهد ورود و خروج روزانه پول به صورت یک در میان هستیم.این نشان میدهد که بازار به سمت نوسان رفته است و استراتژی سرمایه گذاران در این بازه زمانی بیشتر کوتاه مدتی است. این نوع معاملات بیشتر تداعی کننده بازار رنج است .افزایش ارزش معاملات به همراه مثبت منفی شدن بازار می تواند به گونه ای هم سرمایه گذاران را برای ورود به بازار ترغیب کند و هم جلوی خروج پول از بازار سرمایه را به کلی بگیرد.#حبس_نقدینگی@mehdiafzaliaanانتهای خبر

0
0