کارگزاری آبان
1401/02/27
12:46
📊#بجهرم اطلاعیه 1401/02/27 *توسعه مولد نیروگاهی جهرم* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰۵ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 28...

📊#بجهرم


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


*توسعه مولد نیروگاهی جهرم*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0