اقتصاد آنلاین
1401/05/31
16:19
📌شهریور ماه درباره افزایش حقوق‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه: 🔹در سال‌های گذشته همواره افزایش حقوق‌ها، منجر به کسری ...

📌شهریور ماه درباره افزایش حقوق‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیممیرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:🔹در سال‌های گذشته همواره افزایش حقوق‌ها، منجر به کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم شده است و بیش از آن افزایش حقوق گروهی، از جیب کل مردم خارج شده است.🔹حمایت از بخشی از جامعه، نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. حقوق‌ها، بخش قابل توجهی از مصارف کشور را تشکیل می‌دهند و این میزان رو به افزایش است.🔹ما به دنبال منابع موثق و پایدار برای افزایش حقوق‌ها هستیم و در همین ماه درخصوص افزایش حقوق‌ها و منابع و میزان آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

انتهای خبر

0
0