حسین زمانی
1399/08/12
08:51
🔻 کانال فیک و غیر واقعی منتسب شده به بنده که با نام اینجانب در حال فعالیت و تبلیغ و تحصیل درآمد احتمالی می باشد..!. کانال فیک مزبور فاقد هر گونه ان...

🔻 کانال فیک و غیر واقعی منتسب شده به بنده که با نام اینجانب در حال فعالیت و تبلیغ و تحصیل درآمد احتمالی می باشد..!. کانال فیک مزبور فاقد هر گونه انتساب یا وابستگی به اینجانب بوده و مسیولیت کارکرد آن با گردانندگان غیر واقعی کانال مذکور بوده که 👈 با اعلام مراتب به مراجع قاتونی و پلیس فتا نیز در دستور تعقیب و رصد قانونی و سایبری قرار دارند...

انتهای خبر

0
0