بورس۲۴
1400/11/19
17:58
مزایده «ثاخت» نتیجه ای نداشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام نمود مزایده عمومی فروش پروژه نیمه ساخته مجتمع تجاری و هتل نارنجستان به دلیل عدم مراجعه متقاضی نتیجه ای نداشت.

مزایده «ثاخت» نتیجه ای نداشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام نمود مزایده عمومی فروش پروژه نیمه ساخته مجتمع تجاری و هتل نارنجستان به دلیل عدم مراجعه متقاضی نتیجه ای نداشت.

ث
انتهای خبر

0
0