بتاسهم
1399/10/09
14:58
#کچاد در 6 ماهه حسابرسی تلفیقی با سرمایه جدید 876 ریال سود محقق کرده است که نسبت دوره قبل رشد 70درصدی در سود خالص داشته و به 48636 میلیارد ریال رسی...

#کچاد در ۶ ماهه حسابرسی تلفیقی با سرمایه جدید ۸۷۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت دوره قبل رشد ۷۰درصدی در سود خالص داشته و به ۴۸۶۳۶ میلیارد ریال رسیده است


انتهای خبر

0
0