تحلیل برای سود
1400/07/03
17:26
ثبت افزایش سرمایه در #دسبحان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-239 مورخ 1399/12/20 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ...

ثبت افزایش سرمایه در #دسبحان


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۲۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0