اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/05/25
12:08
✅ رشد ۳۲۰۰ درصدی سود در بانک اقتصاد نوین تحولات بنیادی صورت گرفته در بانک اقتصاد نوین هم در صورت های مالی ١٢ ماهه سال ٩٩ و هم گزارش عملکرد ٣ ماهه ...

✅ رشد ۳۲۰۰ درصدی سود در بانک اقتصاد نوینتحولات بنیادی صورت گرفته در بانک اقتصاد نوین هم در صورت های مالی ۱۲ ماهه سال ۹۹ و هم گزارش عملکرد ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۰ منعکس و سود های قابل توجهی در این سهم محقق شده است.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0