بورس امروز
1399/10/09
14:30
‌‌❇ موافقت مجلس با واگذاری و خصوصی سازی 🔹رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت مجلس با واگذاری و خصوصی سازی خبر داد. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ موافقت مجلس با واگذاری و خصوصی سازی🔹رییس مجلس شورای اسلامی از موافقت مجلس با واگذاری و خصوصی سازی خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0