کانال عرضه اولیه
1399/09/18
10:49
🔷👈 در این لحظات شاهد بهبود وضعیت بازار نسبت به آغاز معاملات هستیم... امیدواریم تا پایان معاملات روند رو به مثبتی داشته باشیم.

🔷👈 در این لحظات شاهد بهبود وضعیت بازار نسبت به آغاز معاملات هستیم... امیدواریم تا پایان معاملات روند رو به مثبتی داشته باشیم.


انتهای خبر

0
0