کارگزاری آبان
1399/10/09
11:14
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 614.7 میلیون سهم خودرو 581.9 میلیون سهم کاما 388.2 میلیون سهم گکوثر 372.5 میلیون سهم خگستر 272.8 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۶۱۴.۷ میلیون سهم


خودرو ۵۸۱.۹ میلیون سهم


کاما ۳۸۸.۲ میلیون سهم


گکوثر ۳۷۲.۵ میلیون سهم


خگستر ۲۷۲.۸ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0