کارگزاری آبان
1401/03/02
09:35
📊#دسبحان اطلاعیه 1401/03/02 *سبحان دارو* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴۳ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 28 درصدکاهش سود...

📊#دسبحان


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*سبحان دارو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۸ درصدکاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0