کدال۳۶۰
1399/08/28
14:54
#دی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت بانک دی 1399-08-28 14:54:57 (693724) ➖➖➖➖⬇️...

#دی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت بانک دی
۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۴:۵۴:۵۷ (۶۹۳۷۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0