نوآوران امین
1401/04/02
10:25
باما(#کاما) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 3 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشا...

باما(#کاما)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۳۸۱,۳۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۷,۶۳۴,۱۲۳ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۷۵ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳۳۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0