مبین تحلیل
1399/11/12
10:32
#تاصیکو #صبا #تاپیکو #شستا تاصیکو به واسطه افشای اطلاعات( معدن طلا) طی یکی دو روز گذشته صف خرید قوی دارد. با توجه به نوع معاملات وصف خرید محکم...

#تاصیکو #صبا #تاپیکو #شستاتاصیکو به واسطه افشای اطلاعات( معدن طلا) طی یکی دو روز گذشته صف خرید قوی دارد.با توجه به نوع معاملات وصف خرید محکم می توان گفت برای روزهای آینده می تواند بر پی به ناو #صبا تایر گذاشته وآن را پایین بیاورد. بر دیگر سهم های تاپیکو و شستانیز تاثیر گذار است اما بر صبا اثر آن قوی تر استانتهای خبر

0
0