آواتحلیل
1399/11/14
21:24
#کزغال ✅ شرکت زغالسنگ پروده طبس در 9 ماهه اول 99 در حدود 474 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده و این درحالی است که کل سود خالص شرکت در سال 98 در حدو...

#کزغال✅ شرکت زغالسنگ پروده طبس در ۹ ماهه اول ۹۹ در حدود ۴۷۴ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده و این درحالی است که کل سود خالص شرکت در سال ۹۸ در حدود ۲۰۳ میلیارد تومان می‌باشد.✅ شرکت در سال‌های گذشته روند رو به رشدی در سود آوری داشته است.انتهای خبر

0
0