ایبنا
1399/11/14
17:28
از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شد؛ 📌۸۷۴۰ میلیون دلار تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو 🔸بر این اساس بانک مرکزی بیش از سقف تعیین شده در مصوبه س...

از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شد ؛📌 ۸۷۴۰ میلیون دلار تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو


🔸بر این اساس بانک مرکزی بیش از سقف تعیین شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز، نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت.


گفتنی است در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.🔹میزان تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است:ذرت – ۱۹۸۵ میلیون دلارجو – ۴۰۵ میلیون دلاردانه‌های روغنی – ۹۱۰ میلیون دلارروغن خام – ۱۲۰۰ میلیون دلارکنجاله – ۹۹۰ میلیون دلارگندم – ۶۷۷ میلیون دلارکود – ۴۰ میلیون دلارکاغذ – ۳۶ میلیون دلارتجهیزات و ملزومات پزشکی – ۱۱۰۷ میلیون دلاردارو– ۱۳۹۰ میلیون دلار🔸بنابراین از ابتدای سال جاری تاکنون جمعا مبلغ ۸۷۴۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می دهد، این بانک تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.

انتهای خبر

0
0