خاور سهم
1400/10/27
11:10
#خاور تغییرات در تابلو نماد: #ارزش_بازار ۹۴,۷۳۷,۸۵۱ میلیارد ریال تعداد_سهام ۸۶,۳۶۱ میلیارد سهم پیش بینی سود سهام EPS ۲۶۳ ریال P/E ۴.۱۷ P/S .۵۳

#خاورتغییرات در تابلو نماد:


#ارزش_بازار ۹۴,۷۳۷,۸۵۱ میلیارد ریال


تعداد_سهام ۸۶,۳۶۱ میلیارد سهم


پیش بینی سود سهام EPS ۲۶۳ ریال


P/E ۴.۱۷


P/S .۵۳انتهای خبر

0
0