پیامهای ناظر بازار
1399/09/23
11:46
توقف نماد (ثغرب۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثغرب۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0