کانال عرضه اولیه
1400/03/04
11:43
♦️👈 سومین عرضه اولیه در سال 1400 🔴🔵⚫️👈 آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #صنعت_غذایی_کورش 🔷👈نماد: #غکورش 🔷👈 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: 500 سهم 🔷👈 دامنه...

♦️👈 سومین عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰🔴🔵⚫️👈 آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #صنعت_غذایی_کورش🔷👈نماد: #غکورش🔷👈 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۵۰۰ سهم🔷👈 دامنه قیمت: ۲۸۵۰۰ تا ۲۹۹۵۰ ریال🔷👈 تاریخ ثبت و عرضه سفارش: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۵باروش بوک بیلدینگ👈انتهای خبر

0
0