سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
12:27
#ارزش_معاملات_خرد: 5,909 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+59 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,447,901 🟢 ‎+13,522‎ (+0.9%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+271 می...

#ارزش_معاملات_خرد: ۵,۹۰۹ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🟢 +۵۹ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۴۷,۹۰۱ 🟢 +۱۳,۵۲۲ (+۰.۹٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۲۷۱ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0