حامیان بورس ایران
1399/08/21
11:14
👆👆 ✅ قشنگ میشه فرق #خودرویی را با بقیه نمادهای بازار در تصویر بالا درک کرد! 🔸تازه اون یه مقدار مثبت و سبزی هم که در نمادهای دیگه می بینید بخاطر ای...

👆👆


✅ قشنگ میشه فرق #خودرویی را با بقیه نمادهای بازار در تصویر بالا درک کرد!🔸تازه اون یه مقدار مثبت و سبزی هم که در نمادهای دیگه می بینید بخاطر اینه که #خودرویی ها رفتن صف خرید و روی اونها تاثیر گذاشتن وگرنه تا قبل از صف خرید شدن خودرویی ها همه دیدند وضع و اضاع بازار چگونه بود!👈هنر یک معامله گر شناسایی گروههای برتر و پیشتاز در بازدهی هست که با اقتدار ثابت شد گروه #خودرویی این ویژگی را داردانتهای خبر

0
0