کدال۳۶۰
1400/12/14
17:29
#وپترو توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 837640در تاریخ 1400/11/15 به استحضار می رسان...

#وپترو


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۳۷۶۴۰در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ به استحضار می رساند توضیحات تکمیلی در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر شده به شرح پیوست تقدیم می گردد.
۱۴۰۰-۱۲-۱۴ ۱۷:۲۹:۴۵ (۸۵۹۹۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0