کدال۳۶۰
1401/01/23
13:24
#سخاش مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت سیمان خاش شرکت سیمان خاش 1401-01-23 13:24:45 (865999) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#سخاش


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت سیمان خاش شرکت سیمان خاش۱۴۰۱-۰۱-۲۳ ۱۳:۲۴:۴۵ (۸۶۵۹۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0