بتاسهم
1401/01/15
16:17
#غپینو با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات این شرکت که مجوز افزایش قیمت آنها از انجمن شیرینی و شکلات اخذ گردیده

#غپینو با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات این شرکت که مجوز افزایش قیمت آنها از انجمن شیرینی و شکلات اخذ گردیده


انتهای خبر

0
0