کدال۳۶۰
1399/08/29
10:29
#وقوام آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک قوامین 1399-08-29 10:29:56 (693599) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#وقوام


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت بانک قوامین۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۰:۲۹:۵۶ (۶۹۳۵۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0