کارگزاری آبان
1401/02/31
10:30
📊#خمهر اطلاعیه 1401/02/31 مهرکام پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منته...

📊#خمهر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


مهرکام پارس


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)


مرجع صادر کننده مجوز:مشتری اصلی (شرکت ساپکو)


نوع محصول/خدمت:افزایش نرخ جهت محصولات اصلی اخذ شده از مشتری عمده می باشد. که میانگین افزایش قیمت محصولات انواع سپر در این فروش اعلام می گردد.


نرخ قبلی:۱۸,۰۹۷,۲۹۳ ریال


نرخ جدید:۲۰,۴۳۷,۱۷۴ ریال


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل:۳,۵۹۲,۵۴۷ میلیون ریال


نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی:قبل ۲۴ درصد


شرح:با توجه به تعدیل نرخ فروش به شرکت ساپکو در سال ۱۴۰۰، فروش به مبلغ ۲.۵۵۱ میلیارد ریال افزایش یافته است که این مبلغ اثر مستقیم بر سود(زیان) خالص شرکت دارد.
انتهای خبر

0
0