بتاسهم
1399/10/28
20:28
#فارس مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: پنجمین محموله صادراتی این شرکت به مقصد مورد نظر ارسال شده و روند صادرات در حال حاضر با شکسته ش...

#فارس


مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: پنجمین محموله صادراتی این شرکت به مقصد مورد نظر ارسال شده و روند صادرات در حال حاضر با شکسته شدن رکورد تولید این محصول ادامه خواهد داشت.TsePressانتهای خبر

0
0