بورس۲۴
1401/02/07
10:29
پرونده سال ۱۴۰۰ «درهآور» بسته شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت داروئی ره آورد تامین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۴۹۴۶ ریال سود محقق کرد .

پرونده سال 1400 «درهآور» بسته شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت داروئی ره آورد تامین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۴۹۴۶ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۹۰ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۶۴ درصدی به ۱۴۸ میلیارد تومان و سود خالص به ۹۹ میلیارد تومان رسید.

درهاور 1400 12 ماهه
انتهای خبر

0
0