ایچیموکو و الیوت
1399/11/14
11:27
دارا یکم از منفی 10 رسید به منفی 3

دارا یکم از منفی ۱۰ رسید به منفی ۳


انتهای خبر

0
0